top of page

2 objekt hittat för ""

  • HOME | VXO FUELS

    VÄLKOMMEN TILL VXO FUELS! WE KEEP YOUR ENGINES RUNNING. VXO FUELS målsättning är att du bekymmerslöst ska kunna fortsatta använda dina förbränningsmotorer även i framtiden. Detta genom att erbjuda moderna, tillgängliga och effektiva bränslealternativ. Vår affärsidé är att erbjuda bekväma bränslelösningar som bibehåller och helst förbättrar prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos motorer inom ett brett tillämpningsområde. Från grästrimmers till tävlingsfordon. Vi ser en framtid där förbränningsmotorer fortsätter att fungera sömlöst, fria från begränsningar i tillgång, oberoende av importer från oroshärdar och miljöutmaningar. Moderna tillgängliga effektiva bränslen El- & förbränningsmotorer. Briljanta innovationer Traditionellt förknippas förbränningsmotorer med fossila drivmedel på grund av den historiskt enkla tillgången till dessa. Dagens moderna bränslen som biobränslen, vätgas och syntetisk bensin utvecklas för att ersätta de fossila komponenterna i bränslet men också för att förbättra prestanda och säkerställa tillgång. Det är viktigt att skilja diskussionen om förbränningsmotorer från debatten om elfordon. Båda har unika styrkor; medan elbilar utvecklas som utmärkta alternativ i många applikationer, förblir förbränningsmotorer oöverträffade i form av hög energitäthet, lång räckvidd, begränsat beroende av infrastruktur och snabb tankning. Förbränningsmotorer är inte beroende av fossila bränslen; de är mångsidiga motorer som kan anpassas till ett föränderligt energilandskap. På VXO FUELS är vi fast beslutna att tänja på gränserna för förbränningsmotorer. Vårt mål är att förse marknaden med moderna bränslen som säkerställer användandet av förbränningsmotorer smidigt i decennier framöver. Som garant för vår produkterbjudande ligger motorsport. Motorsport representerar det ultimata testet för bränsleprestanda och -tillförlitlighet. Det som fungerar i extrema och krävande motorsportförhållanden fungerar i alla andra situationer också. Rally är ur bränsleperspektivet den mest utmanande motorsporten. Rally körs året runt i olika miljöer från -40°C till +40°C, i regn, snö, stekande sol och över olika terränger som is, grus, asfalt och lera. Därför utsätter vi våra bränslen för detta. Det som fungerar här, fungerar för dig. ​ Följ oss i SM i rally Den ultimata testbänken för bränsleprestranda Maximerar prestanda mellan -40C till +40C Produkter och innovationer Vår produktportfölj utformas för att inkludera moderna bränslen som erbjuder prestanda och tillförlitlighet för förbränningsmotorer. Dessa är avancerade bränslen såsom biobränslen och syntetiska bränslen som: ​ Har hög energitäthet Har optimerade förbränningsegenskaper Minskar motorslitage Är kompatibla med moderna och klassiska motorer Möter moderna hållbarhets- och spårbarhetsmål Portföljen innehåller även innovationer med potential att minska vikt och ge andra prestanda- och effektivitetshöjande egenskaper hos fordon. Vår marknadsstrategi är inriktad på den högsta nivån i fordonshierarkin, på marknaden för motorsport, exklusiva-, prestanda- och klassiska fordon och maskiner. Det är här engagemanget är högt och där förändring startar. I dessa marknadssegment möter vi kräsna individer med passionerat engagemang i sina fordon, starkt köpkraft och med hög påverkan andra konsumenters attityder och beteendeförändringar. ​ Vårt team har dokumenterad erfarenhet från ett av de verkligt svåra stadierna av affärsutveckling: att förstå teknik, ingenjörer och innovationer och att överföra dessa till verklig marknadsgenomslag. Vi överbryggar klyftan mellan teknikutveckling och konsumentbeteende. Vi skapar robusta affärer utifrån marknadens behov och mottaglighet med ny teknik – inte det klassiska tvärtom. Affärsmodell och tillväxtplan Följ oss för dagens och morgondagens moderna bränslen VXO FUELS målsättning är att etableras som en ledande leverantör av hållbara bränslen för förbränningsmotorer kombinerat med relaterad teknologi och tjänster. Vår affärsmodell inkluderar partnerskap med bilindustrin, bränsleproducenter och aktörer i toppen av fordonshierarkin som motorsport, prestanda, klassiska bilar. Innovationer tenderar att sippra ner i hierarkin från lågvolymnisch till massmarknader. Vår kärnkompetens och strategi är inriktad på de kräsna och tongivande kunderna. Genom samarbete med VXO FUELS investerar du inte i teknik utan i en beprövad strategi för att uppnå verkliga försäljningsresultat. Vi erbjuder partnerskap och investeringsmöjligheter i en innovativ och hållbar bransch med en visionär ledning och ett starkt team som strävar efter att förändra framtiden för hållbar mobilitet. Kontakta oss gärna om du tycker att detta är viktigt. Adress Uråsa Terminal 362 53 Uråsa Sverige Telefon +46708288459 E-post info@vxofuels.com Press MyNewsdesk CONTACT

  • HOME SWE | VXO FUELS

    FÖRBEREDA DIG PÅ ATT FÖRÄNDRA DIN UPPFATTNING. VXO FUELS - VXO FUELS mission är att öka användandet av moderna bränslen i förbränningsmotorer. Vårt fokus ligger på e-bränslen och biobränslen baserade på avfall och restprodukter från industrin. Vi kombinerar teknologisk kompetens med vår beprövade strategi för marknadsgenomslag. Vill du veta mer så är du varmt välkommen att höra av dig via info@vxofuels.com . LÄS MER OM OSS VXO FUELS AB verkar för att skapa robust marknadsgenomslag för moderna bränslen och modern teknik inom fordonsindustrin. ​ Kärnkompetens Vi accelererar framtidens hållbara och oberoende mobilitet baserat på vår erfarenhet av att omsätta teknologiska framsteg till verkliga marknadsframgångar. Vår kärnkompetens utgörs av förmågan att överbrygga klyftan mellan teknikutveckling och konsumentbeteende, och att därigenom skapa konkreta försäljningsresultat. ​ VXO FUELS är dedikerat till att forma dagens och framtidens bilindustri genom att introducera och främja moderna bränslen för förbränningsmotorer. Vårt fokus ligger på e-fuels och biobränslen baserade på avfall och restprodukter från industrin. Vi kombinerar teknologisk kompetens med en stark strategi för marknadspenetration. ​ Unik Erfarenhet Vårt team har en beprövad erfarenhet av ett av de verkligt svåra stegen i affärsutveckling. Att förstå teknik, tekniker och innovationer och omsätta dessa i marknadsgenomslag. Under mottot “Bridge the Gap” överbryggar vi klyftan mellan teknikutveckling och konsumentbeteende. Vi skapar robusta affärer ur marknadens behov och mottaglighet med ny teknik - inte tvärtom. ​ Vi har omfattande erfarenhet inom sälj, marknadsföring och varumärkesbyggande nationellt och internationellt inom motoroptimering, prestandabilar och annan teknik. Vår kompetens lägger en genuin grund för vårt företags förmåga att förstå och påverka köpbeslut samt att leverera innovativa produkter till marknaden. ​ Produkter och Innovationer Vår produktportfölj designas för att inkludera e-fuels och biobränslen, som inte bara minskar koldioxidutsläppen och stärker vår beredskap och oberoende, utan också utnyttjar avfall och restprodukter från industrier för att främja en cirkulär ekonomi. Därutöver har vi i nuläget en unik patenterad och beprövad produkt med stor potential för att minska vikt och därmed öka effektiviteten i fordon. ​ Affärsmodell och Tillväxtplan VXO FUELS skall etablera sig som en ledande leverantör av hållbara bränslen för förbränningsmotorer samt relaterad teknik och tjänster. Vår affärsmodell omfattar partnerskap med fordonsindustrin, bränsleproducenter och aktörer inom toppen av bil-hierarkin såsom motorsport, prestanda-, klassiska bilar. Innovationer tenderar att sippra ner genom hierarkin från lågvolym-nischer till massmarknader. Från innovatörer och tidiga användare till tidig och sen majoritet. ​ Investera i marknadsgenomslag för framtidens hållbara mobilitet​ Genom VXO FUELS investerar du inte i teknik utan i en beprövad strategi för att uppnå verkliga försäljningsresultat. Vi erbjuder investeringsmöjligheter i en innovativ och hållbar bransch med en visionär ledning och ett starkt team som strävar efter att förändra framtiden för hållbar mobilitet. ​ Kontakta oss gärna om du tycker detta är viktigt, det är nu det händer! KONTAKT Hans Bååth +46 708 288 459 info@vxofuels.com Uråsa Terminal 362 53 URÅSA Ring oss 123-456-7890 E-post info@mysite.com Följ

bottom of page