top of page

VÄLKOMMEN TILL VXO FUELS!

WE KEEP YOUR ENGINES RUNNING.

Vintertest med BMW 1M 1.6t.jpeg

VXO FUELS målsättning är att du bekymmerslöst ska kunna fortsatta använda dina förbränningsmotorer även i framtiden. Detta genom att erbjuda moderna, tillgängliga och effektiva bränslealternativ.

 

Vår affärsidé är att erbjuda bekväma bränslelösningar som bibehåller och helst förbättrar prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos motorer inom ett brett tillämpningsområde. Från grästrimmers till tävlingsfordon.

 

Vi ser en framtid där förbränningsmotorer fortsätter att fungera sömlöst, fria från begränsningar i tillgång, oberoende av importer från oroshärdar och miljöutmaningar.

Moderna tillgängliga effektiva bränslen

Computer Sketch_edited_edited.jpg

El- & förbränningsmotorer.
Briljanta innovationer

Traditionellt förknippas förbränningsmotorer med fossila drivmedel på grund av den historiskt enkla tillgången till dessa. Dagens moderna bränslen som biobränslen, vätgas och syntetisk bensin utvecklas för att ersätta de fossila komponenterna i bränslet men också för att förbättra prestanda och säkerställa tillgång.

 

Det är viktigt att skilja diskussionen om förbränningsmotorer från debatten om elfordon. Båda har unika styrkor; medan elbilar utvecklas som utmärkta alternativ i många applikationer, förblir förbränningsmotorer oöverträffade i form av hög energitäthet, lång räckvidd, begränsat beroende av infrastruktur och snabb tankning.

 

Förbränningsmotorer är inte beroende av fossila bränslen; de är mångsidiga motorer som kan anpassas till ett föränderligt energilandskap.

På VXO FUELS är vi fast beslutna att tänja på gränserna för förbränningsmotorer. Vårt mål är att förse marknaden med moderna bränslen som säkerställer användandet av förbränningsmotorer smidigt i decennier framöver.

 

Som garant för vår produkterbjudande ligger motorsport. Motorsport representerar det ultimata testet för bränsleprestanda och -tillförlitlighet. Det som fungerar i extrema och krävande motorsportförhållanden fungerar i alla andra situationer också.

 

Rally är ur bränsleperspektivet den mest utmanande motorsporten. Rally körs året runt i olika miljöer från -40°C till +40°C, i regn, snö, stekande sol och över olika terränger som is, grus, asfalt och lera. 

 

Därför utsätter vi våra bränslen för detta. Det som fungerar här, fungerar för dig.

Följ oss i SM i rally

Den ultimata testbänken för bränsleprestranda

Maximerar prestanda mellan -40C till +40C

Produkter och innovationer

Vår produktportfölj utformas för att inkludera moderna bränslen som erbjuder prestanda och tillförlitlighet för förbränningsmotorer. Dessa är avancerade bränslen såsom biobränslen och syntetiska bränslen som:

  • Har hög energitäthet

  • Har optimerade förbränningsegenskaper

  • Minskar motorslitage

  • Är kompatibla med moderna och klassiska motorer

  • Möter moderna hållbarhets- och spårbarhetsmål

 

Portföljen innehåller även innovationer med potential att minska vikt och ge andra prestanda- och effektivitetshöjande egenskaper hos fordon.

Vår marknadsstrategi är inriktad på den högsta nivån i fordonshierarkin, på marknaden för motorsport, exklusiva-, prestanda- och klassiska fordon och maskiner. Det är här engagemanget är högt och där förändring startar. I dessa marknadssegment möter vi kräsna individer med passionerat engagemang i sina fordon, starkt köpkraft och med hög påverkan andra konsumenters attityder och beteendeförändringar.

Vårt team har dokumenterad erfarenhet från ett av de verkligt svåra stadierna av affärsutveckling: att förstå teknik, ingenjörer och innovationer och att överföra dessa till verklig marknadsgenomslag. Vi överbryggar klyftan mellan teknikutveckling och konsumentbeteende.

 

Vi skapar robusta affärer utifrån marknadens behov och mottaglighet med ny teknik – inte det klassiska tvärtom.

Affärsmodell och tillväxtplan

 Följ oss för dagens och morgondagens moderna bränslen

VXO FUELS målsättning är att etableras som en ledande leverantör av hållbara bränslen för förbränningsmotorer kombinerat med relaterad teknologi och tjänster. Vår affärsmodell inkluderar partnerskap med bilindustrin, bränsleproducenter och aktörer i toppen av fordonshierarkin som motorsport, prestanda, klassiska bilar. Innovationer tenderar att sippra ner i hierarkin från lågvolymnisch till massmarknader. Vår kärnkompetens och strategi är inriktad på de kräsna och tongivande kunderna.

 

Genom samarbete med VXO FUELS investerar du inte i teknik utan i en beprövad strategi för att uppnå verkliga försäljningsresultat. Vi erbjuder partnerskap och investeringsmöjligheter i en innovativ och hållbar bransch med en visionär ledning och ett starkt team som strävar efter att förändra framtiden för hållbar mobilitet.

Adress

Uråsa Terminal

362 53 Uråsa

Sverige

Telefon

E-post

CONTACT
bottom of page