top of page
Multi Level Bridge

PREPARE TO CHANGE
YOUR PERCEPTION.

VXO FUELS -  

VXO FUELS mission är att öka användandet av moderna bränslen i förbränningsmotorer. Vårt fokus ligger på e-fuels och biobränslen baserade på avfall och restprodukter från industrin. Vi kombinerar teknologisk kompetens med vår beprövade strategi för marknadsgenomslag. Vill du veta mer så är du varmt välkommen att höra av dig via info@vxofuels.com.

OM OSS

VXO FUELS AB verkar för att skapa robust marknadsgenomslag för moderna bränslen och modern teknik inom fordonsindustrin.

Kärnkompetens

Vi accelererar framtidens hållbara och oberoende mobilitet baserat på vår erfarenhet av att omsätta teknologiska framsteg till verkliga marknadsframgångar. Vår kärnkompetens utgörs av förmågan att överbrygga klyftan mellan teknikutveckling och konsumentbeteende, och att därigenom skapa konkreta försäljningsresultat.

VXO FUELS är dedikerat till att forma dagens och framtidens bilindustri genom att introducera och främja moderna bränslen för förbränningsmotorer. Vårt fokus ligger på e-fuels och biobränslen baserade på avfall och restprodukter från industrin. Vi kombinerar teknologisk kompetens med en stark strategi för marknadspenetration.

Unik Erfarenhet

Vårt team har en beprövad erfarenhet av ett av de verkligt svåra stegen i affärsutveckling. Att förstå teknik, tekniker och innovationer och omsätta dessa i marknadsgenomslag. Under mottot “Bridge the Gap” överbryggar vi klyftan mellan teknikutveckling och konsumentbeteende. Vi skapar robusta affärer ur marknadens behov och mottaglighet med ny teknik - inte tvärtom.

Vi har omfattande erfarenhet inom sälj, marknadsföring och varumärkesbyggande nationellt och internationellt inom motoroptimering, prestandabilar och annan teknik. Vår kompetens lägger en genuin grund för vårt företags förmåga att förstå och påverka köpbeslut samt att leverera innovativa produkter till marknaden.

Produkter och Innovationer

Vår produktportfölj designas för att inkludera e-fuels och biobränslen, som inte bara minskar koldioxidutsläppen och stärker vår beredskap och oberoende, utan också utnyttjar avfall och restprodukter från industrier för att främja en cirkulär ekonomi. Därutöver har vi i nuläget en unik patenterad och beprövad produkt med stor potential för att minska vikt och därmed öka effektiviteten i fordon.

Affärsmodell och Tillväxtplan

VXO FUELS skall etablera sig som en ledande leverantör av hållbara bränslen för förbränningsmotorer samt relaterad teknik och tjänster. Vår affärsmodell omfattar partnerskap med fordonsindustrin, bränsleproducenter och aktörer inom toppen av bil-hierarkin såsom motorsport, prestanda-, klassiska bilar. Innovationer tenderar att sippra ner genom hierarkin från lågvolym-nischer till massmarknader. Från innovatörer och tidiga användare till tidig och sen majoritet.

Investera i marknadsgenomslag för framtidens hållbara mobilitet​

Genom VXO FUELS investerar du inte i teknik utan i en beprövad strategi för att uppnå verkliga försäljningsresultat. Vi erbjuder investeringsmöjligheter i en innovativ och hållbar bransch med en visionär ledning och ett starkt team som strävar efter att förändra framtiden för hållbar mobilitet.

Kontakta oss gärna om du tycker detta är viktigt,

det är nu det händer!

KONTAKT

Hans Bååth +46 708 288 459

Uråsa Terminal

362 53 URÅSA

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page